ЕКИП

СЪВЕТ НА НАСТОЯТЕЛИТЕ

Иванка
Ватева

Учредител, председател на Съвета на Настоятелите

Злати
Ватев

Учредител, управител и член на Съвета на Настоятелите

Пенка
Спасова​

Член на Съвета на Настоятелите

Димитър
Димитров​

Член на Съвета на Настоятелите

Петя
Ангелова​

Член на Съвета на Настоятелите