НАЧАЛО > ПРОЕКТИ > ТЕКУЩИ > ПРОЕКТ „НОВА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ШУМАН – РАЗГОВОР НА ПОКОЛЕНИЯТА ЗА НОВА ЕВРОПА“

Проект „НОВА декларация на Шуман – разговор на поколенията за НОВА Европа“

Програма „Европа за гражданите“
Направление „Европейска памет за миналото“
Номер: 618207-CITIZ-1-2020-1-BG-CITIZ-REMEM
Продължителност: 01.02.2021 – 31.07.2022

Координатор:
Фондация „Съвременна плевенска медия”, Плевен, България
Партньори:
EDUCOMMART Meeting Point for Creative Education, Атина, Гърция
ASOCIACION DE INNOVACION FORMACIONY EMPLEO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLEES (AIFED), Гранада, Испания
FUNDACJA AUTOKREACJA, Варшава, Полша

Проект „НОВА декларация на Шуман – разговор на поколенията за НОВА Европа“ си поставя цел да генерира идеи за бъдещето на Европейския съюз. Той ще свърже миналото и настоящето, за да даде на младите европейци силен инструмент за градеж на бъдещето.

Днес е по-важно от всякога европейските граждани и особено младите хора да знаят на какви принципи е изграден Европейският съюз, какво прави и как работи за тях. Поколението, чиито представители са преживели трагедиите на 20-и век и са изградили Европейската общност, си отива. Връстниците на Декларацията на Шуман са на 70 години и повечето от тях са извън активния живот. Но чрез личните си спомени те могат да обяснят пред младите си съграждани основните исторически събития, движещите сили и целите, оформили съвременния ЕС.

Проект „NEW SchumanDeclaration“ дава възможност чрез презентации, разговори, дебати, интерактивни игри и създаване на авторски текстове младите европейци да погледнат към бъдещето от перспективата на миналото и на историческия опит на своите бащи и дядовци. Цел на проекта е да се насърчи познаването на европейската история и да се повиши осведомеността за прехода към демокрация в Централна и Източна Европа (1990) и Хартата за основните права на ЕС (2000).

Декларацията на Шуман постави в центъра обединеното производство на въглища и стомана, защото те се ползваха за създаване на оръжия. 70 години по-късно въглищата отново са масата на преговори, но вече като опасност за климата и за здравето на хората. Според последното проучване на Евробарометър по темата, за първи път изменението на климата оглавява списъка с първостепенни въпроси. Всеки трети респондент (32%) иска ЕП да определи борбата срещу изменението на климата като свой най-голям приоритет. Той е на първо място за младите хора в Полша и Испания, на второ в България и на 4-о в Гърция (№1 е борбата с бедността).

Като проведат разговори със съвременници на Декларацията на Шуман от 1950 г., на приемането на държавите им в ЕС и на промените в Централна и Източна Европа след 1990 г. младите хора ще допълнят редовете от учебниците по история с преживяното от „обикновените” хора. Те ще се запознаят и с пълния текст на Декларацията на Шуман, за която всички са чували, но малцина са я чели.

На финала на разговора се провежда флашмоб – на фона на кадри от събитието от май 1950 г. се прочита Декларацията за създаване на Европейската общност за въглища и стомана – първата крачка към ЕС. Присъстващите изпълняват Химна на Европа в съпровод на оркестър/музикант.
Точно на 9 май ще обявим конкурс за есе и рисунка „МОЯТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ШУМАН”.

Конкурсът е модел за завръщане при „корените, шанс за осъзнаване на това, колко сме свързани помежду си, независимо в коя европейска държава живеем днес, че солидарността и движението в една обща посока ни дават сила и перспектива. Чрез есетата на участници от четири държави членки в конкурса ще съберем размислите на десетки млади личности – мнения на “хората на бъдещето”, които утре ще работят в и за ЕС. Най-силните послания в тях ще обединим в заключителния документ по проекта, който ще предоставим на националните представителства на ЕП и ЕК и на членовете на ЕП.

Залагаме на иновативен метод – пъзел стаята „Европа от легендата до днЕС“, в случая двойно иновативен, защото тя е с образователен характер. В създаването и разгласата й ще участват млади доброволци. Състезанията в тази пъзел стая са начин за трайно запаметяване на наученото относно европейската история от древността през създаването на Европейския съюз до днешното му състояние.

Финалното събитие ще бъде Международна конференция в Плевен на 9 май 2022 г., с Панелна дискусия на тема „Декларацията на Шуман и бъдещето на ЕС”.

За участие в проекта ще бъдат поканени широк кръг участници – от различни поколения, положително настроени към ЕС, но и евроскептици. Онлайн вариантите на дейностите дават шанс зa ученици със специални образователни потребности и хора с увреждания също да участват. Във всички дейности ще разчитаме на опитни и нови доброволци.

Подробна информация за Проект „НОВА декларация на Шуман – разговор на поколенията за НОВА Европа“ можете да намерите на специално създадената за целта страница в интернет.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея.

Споделете ни...