НАЧАЛО > ПРОЕКТИ > ТЕКУЩИ > ПРОЕКТ „ДА УПРАВЛЯВАМЕ COVID КРИЗАТА С ГРИЖА, РАЗУМ, ЦЕННОСТИ, ЕДИНСТВО, СОЛИДАРНОСТ“

Проект „Да управляваме COVID кризата с грижа, разум, ценности, единство, солидарност“

Програма „Европа за гражданите“
Направление „Демократична ангажираност и гражданско участие“
Мярка „Проекти на гражданското общество“
Номер: 625413-CITIZ-1-2020-1-BG-CITIZ-CIV
Продължителност: 01.05.2021 – 31.10.2022

Координатор:
ФОНДАЦИЯ „СЪВРЕМЕННА ПЛЕВЕНСКА МЕДИЯ”, Плевен, България
Партньори:
ASOCIACION DE INNOVACION FORMACIONY EMPLEO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLEES (AIFED), Гранада, Испания
EDUCOMMART Meeting Point for Creative Education, Атина, Гърция
JUGEND-& KULTURPROJEKT EV, Дрезден, Германия
SPIRALIS, Z. S., Прага, Чехия
UDRUZENJE GRADJANA CENTAR ZA RAZVOJ MANJINSKIH I LOKALNIH MEDIJA MINORITY & LOCAL MEDIA DEVELOPMENT CENTER, Нови сад, Сърбия
VIESOJI ISTAIGA ATVIROS LIETUVOS FONDAS, Вилнюс, Литва

Проект „Да управляваме COVID кризата с грижа, разум, ценности, единство, солидарност“е отговор на глобалната криза, която се опита да спре „въртенето на Земята“.

Пандемията от коронавирус засегна целия свят. В Европа броят на заразените за по-малко от 6 месеца достигна 2 милиона, а починалите вече са повече от 180 000 (*Данните са към 31.08.2020).

Това пренареди приоритетните области на действие на ЕС и превърна битката с COVID-19 в приоритет на приоритетите. Макар и трудно, в началото с прояви на егоизъм и изолация, държавите от Съюза бързо осъзнаха, че никой не може да се справи сам с такова предизвикателство.

В основата на нашия проект е идеята, че прилагането на европейските ценности, грижата, единството и солидарността са най-ефективната мярка за справяне с последиците от икономическата и здравната криза, предизвикана от Covid-19.

Паневропейския характер на проекта е в участието на 8 държави от всички краища на Европа: България, Гърция, Испания, Полша, Чехия, Германия, Литва и Сърбия.

Целта на проекта е да СЕ ОБСЪДЯТ проблемите, породени от пандемията в здравеопазването, икономиката, образованието, социалните грижи, културата.

Ще проведем 10 дебата с експерти, общественици и граждани във всички участващи страни.

В онлайн брошура „РАЗКАЗИ ЗА ДОБРИ ДЕЛА” ще покажем примери и добри практики от цяла Европа.

На МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ще обобщим проекта, с участието на политици и евродепутат/и. Всичко научено ще съберем в заключителен документ – обръщение към членовете на ЕК и ЕП, с препоръки към европейската политика в борбата с кризите.

За дейностите по проекта ще поканим широк кръг участници – с различни професии, образование, възраст, положително настроени към ЕС, но и евроскептици.

Устойчивото въздействие ще постигнем чрез разпространение през всички традиционни, дигитални и социални медии. В дейностите по проекта ще разчитаме на стотици опитни и нови доброволци.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и Комисията не може да носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в нея.

Споделете ни...