ПРЕДСТАВЯНЕ

Историята ни

Фондация „Съвременна плевенска медия“ (ФСПМ) е създадена в Плевен през октомври 2014 г. Тя продължава под формата на онлайн медия www.posredniknews.com дейността на регионалния всекидневник „Посредник“, излизал от 1991 г. до 2015 г. Екипът на Фондацията търси срещите и дебатите между поколенията, за да може европейският проект да бъде представен като история и опит и да се обогати със свежите идеи на младите хора. Устойчивото съвместно развитие на европейските страни и засилването на диалога между гражданите е кауза на Фондация „Съвременна плевенска медия“.

Мисията ни

Фондация „Съвременна плевенска медия“ продължава мисията на вестник „Посредник“ като двигател на обществени процеси. Целите на Фондацията са постоянно, изчерпателно и в обществен интерес да информира за новините, събитията и процесите, свързани и осигуряващи пълноценен начин на живот, като стимулира гражданите за активен социалeн диалог. Фондацията насърчава гражданското образование, изграждането и активизирането на гражданско общество.